Being Healthy makes you Wealthy!

Ana Ortega / 6 d’octubre de 2017

Reunió de pares de 3r d’ESO per informar del Projecte Europeu Erasmus+ Being Healthy makes you Wealthy.

Ahir dia 4 d´octubre va tenir lloc la reunió de pares de 3r d’ESO per informar del Projecte Europeu Erasmus+ Being Healthy makes you Wealthy!.

El projecte s´ha acollit de bon grat per tots els assistents i esperem una estreta col·laboració per part de les famílies que faça que l’alumnat puga gaudir d’aquesta inoblidable experiència.

Print Friendly, PDF & Email