Els alumnes de 2n de batxillerat de Química han participat en l’activitat Gaudint la Química, organitzada en els laboratoris de la Facultat de Química.

Conxa Martínez /22 de gener de 2018

Aquesta activitat té entre els seus objectius ampliar la visió que té l’alumnat de la Química i que experimenten  com es treballa  en un laboratori d’una facultat. D’aquesta manera se’ls proporciona una visió real per al seu futur més immediat: triar una carrera universitària.

Els alumnes de 2n de batxillerat de Química han participat en l’activitat Gaudint la Química, organitzada en els laboratoris de la Facultat de Química. L’activitat,  començava a les 15:30 va acabar a les  19:30h, va comptar amb el suport de professors tècnics de laboratori i de la pròpia professora Conxa Martínez.

Es van realitzar un total de quatre pràctiques: electrodeposició del coure, Síntesis del NYLÓ 6-10, Identificació d’un catió que es troba contaminant l’aigua d’una mostra i diverses experiències amb gel sec ( diòxid de carboni en estat sòlid). D’entre els objectius que es pretenen assolir són amb aquesta activitat, caldria destacar sobre tot el de motivar els alumnes ampliant-los la visió que tenen de la Química i que experimenten  com es treballa  en un laboratori d’una facultat. D’aquesta manera se’ls proporciona una visió real per al seu futur més immediat que serà triar una carrera universitària.

L’alumnat que va destacar per les seus aptituds en el laboratori no sols van obtenir els resultats esperats en un temps raonablement curts sinó que van sobresortir per la seua precisió.

 

Print Friendly, PDF & Email