100 Articles

Redacció / 31 de març  de 2017 Amb aquest arribem als 100 articles! El 28 d’octubre dE 2016 publicàvem el primer article d’aquesta revista en una primera fase de proves. El 28 d’octubre de 2016…