Una activitat d’escapisme per desenvolupar l’habilitat analítica

Daniel Lerma / Hugo Soriano / Jorge Murgui / 12 de març de 2018

Una activitat d’escapisme per desenvolupar l’habilitat analítica amb l’objectiu de millorar la presa de decisions. L’activitat destaca perquè d’una manera innovadora l’aprenentatge és participatiu a més de cooperatiu i s’aborda la dificultat en la presa de decisions.

 

El dia 12 de març deu alumnes de PR4 vam anar a Russafa acompanyats per la professora de l’àmbit científic Mònica Camiña per realitzar una activitat que te per objectius desenvolupar l’habilitat analítica i el treball col·laboratiu en equip.

Anàrem a Cronos, habitació d’escapisme en grup on al llarg del matí se’ns plantejaren un conjunt de reptes que consistiren en buscar les pistes i resoldre-les a contra-rellotge per poder eixir de l’habitació.

Vam treballar en dos equips de cinc i sis persones amb un xic supervisant per una càmera que hi havia en cada habitació. D’entre totes les propostes poguérem triar tres missions: el galió, la tomba perduda i el corredor de la mort.

L’habilitat analítica és la capacitat de poder entendre una situació, de ser capaç  d’extraure les dades més rellevants i valorar vàries perspectives, això vol dir que cal fer una anàlisi  de prioritats.  Açò ens ajudarà a entendre qualsevol situació d’una manera global i per tant una vegada identificats els problemes es poden prendre les millors decisions.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Total Page Visits: 892 - Today Page Visits: 3