Col·laboració

INDICACIONS GENERALS

1. Escriviu a la primera pàgina les dades següents:

Nom i cognoms, curs, grup (l’alumnat)

Nom i cognoms, assignatura, càrrec (professorat)

Adreça electrònica (preferible la del/ de la professor/a que promou supervisa o el treball)

Només es comunicarà si no és pertinent publicar les col·laboracions i si les raons són de contingut o de caràcter tècnic per què es puguen subsanar.

També podeu fer-nos arribar comentaris de llibres, opinions, idees, recomanacions, informacions, entrevistes, ressenyes d’activitats extraescolars, experiències, projectes, produccions literàries i tot allò que vulgueu compartir amb la comunitat educativa.

ENVIA LES TEVES COL·LABORACIONS A:

revista@ieslasenia.org

2. No utilitzes guionets al principi de les línies ni lletres en negreta

3. Títol que faça referència al contingut del text.

4. El text es presentarà sense incorreccions ortogràfiques.

5. És convenient que es mantinga una estructura lògica: amb una contextualització i què el text responga a les preguntes: què , qui, com, quan, on i per què.

6. S’hi poden incloure taules, gràfics,esquemes o quadres.

7. És recomanable adjuntar fotografies que il·lustren el contingut.

Les fotografies es faran sempre en horitzontal. No podran estar desenfocades. Caldrà lliurar les imatges digitals en arxius independents al text en format JPG i amb una resolució mínima de 600 DPI (1000 o 1200 píxels).

Autoritzacions: és responsabilitat de l’autor/a comprovar que l’alumnat té permís per a ser fotografiat .

8. Per a la reproducció d’il·lustracions, fotografies i altre material gràfic per publicar l’article és imprescindible o bé aconseguir els permisos per a la publicació o comprovar que tenen llicència creative commons.

9. Atés el caràcter de La Sénia Digital no es publicaran les col·laboracions que puguen perjudicar, ofendre o menystenir qualsevol membre de la comunitat educativa.

                                                                                                                  MªJ. Glòria LLàcer Vidal, coordinadora de La Sénia Digital

RÚBRICA DE REVISIÓ DELS TEXTOS PER A LA REVISTA.

Print Friendly, PDF & Email
Total Page Visits: 2317 - Today Page Visits: 1